Comunicació i consens

La complexitat de l’entorn socioeconòmic i l’especialització de les estructures internes de les organitzacions, exigeixen una gran dedicació als processos de comunicació, com a factor clau per aconseguir una millora de la coordinació. Freqüentment, en l’exercici de la comunicació, s’evidencia la manca de consens en els models, les estratègies i els conceptes.

La manca de consens impedeix la rendibilitat de l’esforç de comunicació. Paradoxalment, la comunicació, pot generar més entropia i conseqüentment un augment de descoordinació. La sistematització dels mecanismes de consens i comunicació, poden revitalitzar l’imprescindible diversitat que configura les modernes organitzacions actuals.

Escriu una resposta