Lubrificant organitzatiu

La consecució de resultats positius, en els balanços anuals, és un objectiu comú en totes les organitzacions, tant de caràcter privat com públic. Sovint, la detecció d’anomalies en el funcionament de la maquinaria organitzativa, té com a resposta la substitució dels components defectuosos por noves peces amb major potencial. L’engranatge dels components de la maquinaria organitzativa, exigeix de lubrificants que assegurin el correcte funcionament per al màxim rendiment.

Els valors estratègics, lubrifiquen les organitzacions, aconseguint la màxima rendibilitat de cada component y de les relacions funcionals.

Sospito que el desplegament i la implantació de valors constructius en la nostra organització, es troba lluny de sessions formatives on l’orador desglossa, mitjançant un powerpoint, el sentit d’un valor com per exemple la cooperació. El desplegament i l’interiorització de valors, potser que s’acosti més a la experimentació personal d’activitats específiques, que a la simple transmissió d’informació.

Escriu una resposta