L’estructura que precisem pot esdevenir la connexió de persones o sistemes que es troben distribuïts per dins i/o fora de la nostra organització.

Connectem individualitats

Serveis de dinamització de xarxes

(tecnologies relacionals, sistemes d’atenció, gestió d’equips, organització de xarxes, aliances, mediació, negociació, coaching…)

  • Organitzem la Infraestructura de la xarxa de relacions. Definim, connectem, relacionem, creem, mantenim, atenem, intervenim amb els diferents elements que configuren la xarxa de relacions.
  • Gestionem el coneixement que es genera en el si de la xarxa i al seu entorn. Captem, analitzem, sintetitzem, conceptualitzem i comuniquem la informació i els productes informacionals que se’n deriven.
  • Coordinem l’acció, contribuint a la materialització de les decisions de la xarxa. Identifiquem, definim, gestionem, acompanyem l’execució i la consecució de recursos per materialitzar els objectius en resultats tangibles.