Anton Queralt

“Desprès dels estudis d’informàtica i de 10 anys en el departament d’informàtica d’una companyia d’assegurances a nivell nacional, m’integro a l’equip de professionals del Institut Municipal d’Informàtica (IMI) de l’ajuntament de Barcelona. Durant 10 anys desenvolupo la funció de cap de projectes en tasques de modernització, mitjançant les NTIC, en diferents àmbits en els que podem destacar tots els sistemes d’atenció al ciutadà (Inicis d’Internet amb www.bcn,es, 010…). En aquest període participo amb projectes de modernització de nivell nacional (Ministeri d’Administracions Públiques) i internacional. Durant 5 anys dirigeixo els departaments d’organització, Sistemes d’informació i la Direcció de l’Àrea de Serveis Generals de l’Ajuntament de Reus. En aquesta època formo part del primer consell d’administració, que veu néixer l’Agencia Catalana de Certificació (CATCERT) dins del marc del projecte Administració Oberta de Catalunya (AOC) i amplio el meu coneixement amb noves competències d’avaluador de EFQM. A part d’aspectes divulgatius, efectuant conferencies en diferents esdeveniments, col•laboro amb Localret en la elaboració de Plans per a la Societat de la Informació en diferents consells comarcals i municipis de Catalunya. Durant 5 anys més desenvolupo la responsabilitat de subdirector d’Atenció Ciutadana de la Direcció General d’Atenció Ciutadana del departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.net, 012, Cat365, OAC, TDT,…) impulsant un nou model multicanal d’atenció a la ciutadania.”

Competències

Expert en Tecnologies del coneixement

  • Tècniques de Gestió de les relacions organitzatives (Atenció, gestió d’equips, Organització de xarxes, Aliances, mediació, negociació…)
  • Tècniques de Gestió del coneixement (Tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC), innovació, intel·ligència competitiva…)
  • Tècniques per l’Exercici del lideratge intel·ligent (Model de gestió, lideratge, conceptualització estratègica, materialització, consecució de recursos, desenvolupament de valors saludables (Cooperació, confiança, compromís, responsabilitat, be comú, entusiasme…)