L’aplicació combinada  de tecnologies diverses és la resposta a un moment complex.

Integrem les TIC a la gestió

Integrem tecnologies

Serveis per l’aplicació combinada de tecnologies de la Informació i la comunicació i les tecnologies de la gestió organitzativa
(Sistemes d’informació, models de gestió, Arquitectures tecnològiques, mapes funcionals, estructures organitzatives, models de dades, aplicacions informàtiques, …)

  • Diagnòstic
  • Conceptualització
  • Coordinació del desenvolupament de solucions integrades