De "lo mio" a "lo nuestro"

En molts casos, el desenvolupament de sistemes de competència, dins de la pròpia empresa, han aconseguit un augment de la competitivitat a la vegada que han provocat una certa fragmentació de l'estructura organitzativa interna. Aquesta formula, al...

Leer más

Proyectos empresariales saludables

El propòsit centrat, exclusivament, en la maximització dels beneficis econòmics assegura un nivell de competitivitat proporcional als efectes nocius que genera. Aquest enfocament unidimensional pot arribar a generar beneficis econòmics a nivell particular, però el que és segur que provocarà una...

Leer más

Lubricante organizativo

La consecució de resultats positius, en els balanços anuals, és un objectiu comú en totes les organitzacions, tant de caràcter privat com públic. Sovint, la detecció d’anomalies en el funcionament de la maquinaria organitzativa, té com a resposta la substitució dels components defectuosos por noves...

Leer más

Comunicación y consenso

La complexitat de l'entorn socioeconòmic i l'especialització de les estructures internes de les organitzacions, exigeixen una gran dedicació als processos de comunicació, com a factor clau per aconseguir una millora de la coordinació. Freqüentment, en l'exercici de la comunicació, s'evidencia la manca de consens en els models,...

Leer más